– konsultavimas švietimo įstaigų veiklos organizavimo ir strateginio planavimo klausimais;
– švietimo įstaigų dokumentų rengimas, dokumentacijos tvarkymas;
– švietimo įstaigų personalo politikos kūrimas, valdymo pagalba;
– atstovavimas sprendžiant klausimus su valstybės ir savivaldybių institucijomis;
– švietimo srities teisinės konsultacijos;
– mokymai vadovams ir pedagogams bei kitiems darbuotojams.
Pasinaudoti šiais siūlymais reiškia, kad:
… Jūs visada turite reikalingo dokumento ruošinį – ar tai būtų strateginis planas, ar metinė programa, ar kvalifikacijos kėlimo planas, ar paprastas atsakymas pareiškėjui…
… neatsitinka taip, kad Jūs netinkamai parengiate konkurso laisvai mokytojo darbo vietai užimti dokumentus…
… kvalifikuotai atliekate galimų darbo drausmės pažeidimų tyrimus ir taikote atsakomybę darbuotojams…
… žinote kaip elgtis, kai nutinka nemalonus ir neplanuotas įvykis, dėl kurio kaltina Jus…