– konsultavimas ugdymo, mokslo, švietimo įstaigų steigimo, veiklos klausimais;
– atstovavimas sprendžiant klausimus su valstybės ir savivaldybių institucijomis, švietimo įstaigomis, dokumentų rengimas;
– švietimo srities teisinės konsultacijos.
Pasinaudoti šiais siūlymais reiškia, kad:
… žinote kaip elgtis, kai Jums sako, kad ugdymo įstaiga neaptarnauja Jūsų gyvenamosios vietos…
… gaunate dokumentą iš ugdymo įstaigos ir jo nesuprantate…
… matote, kad su Jūsų vaiku elgiamasi netinkamai…
… atliekate teisingus veiksmus patys steigdami ugdymo įstaigą…